Witamy na stronie Wirtualnej Bilblioteki Społecznej, którą prowadzi Sekcja Współpracy ze Środowiskiem Naukowym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Strona ma na celu nieodpłatne udostępnianie owoców pracy lokalnego środowiska  naukowego i osób z nim związanych (na przykład publikujących swój dorobek na łamach pism naukowych ukazujących się na terenie diecezji lub uczestniczących czynnie w odbywajacych się tu imprezach naukowych). W zakładce "KULTURA" prezentujemy również dorobek literacki lokalnych twórców. Naszym celem jest szerzenie kultury, wspomaganie rozwoju i ułatwianie edukacji. Dlatego przy doborze tekstów nie kierujemy się światopoglądem religijnym autorów, a jedynie prezentowanym przez nich sposobem patrzenia na świat i ludzi.

Serdecznie zapraszamy do owocnego korzystania z serwisu.